WWRS Antwerpen

Project                              Bouwen magazijn na afbraak bestaande burelen
Ligging                             Merksemsesteenweg 149 te 2100 Antwerpen
Opdrachtgever                 Warehousing & Warehouse Related Services NV
Architect                           Stylus Architecten Van Oekelen & Ratinckx
Aannemer                        Cordeel
Bedrijven

Conceptueel meedenken

DS Engineering is een partner van a tot z: van eerste ontwerp tot afwerking.

Dienstenbundeling

Wij bieden soms in tegenstelling van andere ingenieursbureaus een brede waaier van diensten aan.

Brede productportefeuille

Openbare gebouwen, scholen, rust- en verzorgingstehuizen, woongelegenheden … – elk project is mogelijk bij DS Engineering.