Uitvoeringsplannen


Met de gegevens uit de stabiliteitsstudie gaan onze bouwkundige tekenaars aan de slag. De resulterende uitvoeringsplannen, bestemd voor de aannemer, wordt heel gedetailleerd uitgewerkt waardoor een exacte meetstaat kan worden opgemaakt. Heel concreet: hoeveel beton & staal vereist is voor de bekistingen en wapeningen, waar die idealiter worden aangebracht, en of er al dan niet overspanningen nodig zijn.

Bouwdocument


Kortom, het ideale bouwdocument voor een nauwkeurige uitvoering van de bouwkundige werken. Ongeacht de grootte of complexiteit van het project.

Conceptueel meedenken

DS Engineering is een partner van a tot z: van eerste ontwerp tot afwerking.

Dienstenbundeling

Wij bieden soms in tegenstelling van andere ingenieursbureaus een brede waaier van diensten aan.

Brede productportefeuille

Openbare gebouwen, scholen, rust- en verzorgingstehuizen, woongelegenheden … – elk project is mogelijk bij DS Engineering.